Yadubu

YADUBU = Yet another dumb bunny!

Dee Dee Dumbun reference page

yet another dummy bunny

Comic – Halloween with Dee Dee Dumbun